SLIMME LEZERS KIEZEN VOOR DE ONAFHANKELIJKE BOEKHANDEL EN ZE HEBBEN DAAR GOEDE REDENEN VOOR

22/06/2016 - Boekhandel De Groene Waterman : Leesgroep feminisme

Feminisme is weer hip. Bekende mediafiguren als Beyoncé, Emma Watson, Jennifer Lawrence, Tina Fey, Amy Poehler en Lena Dunham roepen luidkeels het F-word, terwijl jonge feministen in sociale media een dankbaar communicatie- en actieplatform vinden. Tegelijkertijd zorgen net die nieuwe media dat het huidige schoonheidsideaal uit zijn voegen barst, zowel wat betreft eisen (die steeds tegenstrijdiger en onbereikbaarder worden) als bereik (reclame, internet en televisie bereiken iedereen, van elke cultuur, leeftijd, sekse, etc.). Ook berichten over de loonkloof, het glazen plafond en seksisme blijven hardnekkig verder bestaan. Vrouwenbesnijdenis en seksueel geweld vormen voor veel vrouwen nog een dagdagelijkse realiteit. Seksisme, of discriminatie op vlak van gender, is nog steeds de wereld niet uit – meer zelfs: zit, nog steeds, structureel verankerd in onze samenleving. Het doel van het feminisme is nog steeds niet bereikt: het geheel gelijk(waardig) zijn van vrouwen en mannen. De strijd is nog niet gestreden.

Papier vormt een dankbaar platform voor die strijd. Meer en meer boeken spelen handig in op de (ver)nieuw(d)e eisen van het feminisme, die door sommigen als de vierde feministische golf wordt bestempeld. In deze leesgroep duiken we kritisch in die literatuur. We lezen enkele opvallende nieuwe releases, en gaan tezamen in discussie. Het feminisme vormt een verzamelterm voor verschillende golven, bewegingen en interpretaties – maar wat verstaan wij, vandaag, onder feminisme? We kijken ook kritisch naar die term, bijvoorbeeld naar het historisch achterstellen van bepaalde sociale klassen en rassen.

Deze week bespreken we o.l.v. Margot Cassiers "Bossypants", geschreven door Tina Fey. Dit boek is enkel in het Engels verkrijgbaar. Deze leesgroep is gratis maar graag via groenewaterman@groenewaterman.be inschrijven.

About the book:
Once in a generation a woman comes along who changes everything. Tina Fey is not that woman, but she met that woman once and acted weird around her. Before 30 Rock, Mean Girls and 'Sarah Palin', Tina Fey was just a young girl with a dream: a recurring stress dream that she was being chased through a local airport by her middle-school gym teacher.
She also had a dream that one day she would be a comedian on TV. She has seen both these dreams come true. At last, Tina Fey's story can be told.
From her youthful days as a vicious nerd to her tour of duty on Saturday Night Live; from her passionately halfhearted pursuit of physical beauty to her life as a mother eating things off the floor; from her one-sided college romance to her nearly fatal honeymoon - from the beginning of this paragraph to this final sentence. Tina Fey reveals all, and proves what we've all suspected: you're no one until someone calls you bossy.

Afspraak : woensdag 22 juni van 20.00u tot 22.00u. bij De Groene Waterman, Wolstraat 7, Antwerpen, 03 232 93 94

Oudere berichten

Meer berichten