SLIMME LEZERS KIEZEN VOOR DE ONAFHANKELIJKE BOEKHANDEL EN ZE HEBBEN DAAR GOEDE REDENEN VOOR

16/10/2018 - Boekhandel De Reyghere : Mark Elchardus De beschermende grenzen van Europa

Mark Elchardus zou graag een Fort Europa zien: ondoordringbaar, maar met poorten voor vluchtelingen en reguliere migratie. Volgens hem hebben mensen nood aan bescherming. Grenzen bieden die bescherming. Dat is niet in tegenspraak met een open blik op de wereld. Je kan van een mens pas een burger maken met burgerrechten binnen bepaalde grenzen. De Europese gemeenschap is een verzameling van staten die democratisch werken, rechtstaat garanderen, sociale bescherming bieden, seculier zijn en waar wetenschap de grondslag van kennis is. Zij bepaalt die grenzen.

Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de VUB en opiniemaker bij De Morgen. In de zaal van Snuffel licht hij zijn visie toe in een lezing.

Dinsdag 16 oktober om 20u bij Snuffel - Ezelstraat 42, Brugge

Inkom? €8,- / Leden Masereelfonds €6,-

Inschrijven via Vormingplus

www.dereyghere.be

 

Oudere berichten

Meer berichten