SLIMME LEZERS KIEZEN VOOR DE ONAFHANKELIJKE BOEKHANDEL EN ZE HEBBEN DAAR GOEDE REDENEN VOOR

11/10/2018 - Boekhandel De Reyghere : Slaapwandelaars op weg naar Sarajevo - Paul Hoste

Na vier jaar herdenkingen over de Ijzer veldslagen toch even de tijd om stil te staan over het waarom van deze oorlog. Wat was de reden dat deze continentale oorlog uitbrak?
Wie vocht tegen wie? Schonk de pers niet teveel aandacht aan het IJzer gebeuren en vertroebelde ons totaal zicht over dit conflict?  

Dr Paul Hoste trakteert ons op een lezing over “Slaapwandelaars op weg naar Sarajevo”. Daarin behandelt hij de periode 1905-1914 en probeert een antwoord te vinden hoe de toenmalige grootmachten Europa en het Midden Oosten in een continentale oorlog hebben gestort. “Slaapwandelaars” alludeert op het magnum opus van Christopher Clark “ The Sleepwalkers” dat algemeen beschouwd wordt als het referentie boek over deze periode.

Paul Hoste illustreert zijn voordracht met heelwat kaarten in een poging een helder beeld op te hangen van de krachtverhoudingen tussen de imperiale machten Groot Brittannie, Frankrijk, Duitsland , Rusland en het Ottomaanse Rijk.
Tevens wordt de nadruk gelegd dat de aanleiding van het conflict in het Oosten en de Balkan lag en dat Belgie “ per toeval” in het conflict is betrokken geraakt. “

----
Inschrijven via klantendienst@dereyghere.be
Inkom €5,-

Afspraak : Donderdag 11 oktober om 20u. bij De Reyghere salon, Markt 12, Brugge, 050 33 34 03

Oudere berichten

Meer berichten