SLIMME LEZERS KIEZEN VOOR DE ONAFHANKELIJKE BOEKHANDEL EN ZE HEBBEN DAAR GOEDE REDENEN VOOR

31/01/2019 - Boekhandel Walry : Boekvoorstelling - De overlevenden

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis en boekhandel Walry nodigen u van harte uit op de voorstelling van het boek "De overlevenden. De Belgische oud-strijders tijdens het interbellum" op donderdag 31 januari om 20 u in Amsab-ISG.

De Belgische oud-strijders staan nu niet onmiddellijk te boek als de sterkste sociale beweging van het interbellum. Toch is dit net wat Martin Schoups en Antoon Vrints, respectievelijk doctorandus en hoofddocent aan de UGent, schrijven in hun nieuwe boek "De overlevenden". Het is de eerste nationale synthese over die groep die terugkwam van het IJzerfront. De voormalige soldaten kenden een sterke verenigingscultuur en kwamen tijdens het interbellum massaal op straat om politieke druk uit te oefenen. Zowel in de dorps- als de Wetstraat wisten ze te wegen.

Hun strijdpunten worden doorgaans niet met oud-strijders geassocieerd. Ze manifesteerden voor lagere boterprijzen, sterkere huurbescherming en hogere invaliditeitspensioenen. Hun politieke strijd was ook een sociale strijd. Het Belgische leger had immers vooral onder de lagere sociale klassen gerekruteerd. In hun boek stellen de auteurs zich de vraag waar de niet-aflatende politieke ijver van deze mannen vandaan kwam.

Giselle Nath, historica en journaliste bij De Standaard, gaat in gesprek met de auteurs.

Marc Reynebeau over het boek in De Standaard: ‘ Het grote belang van "De overlevenden" is dat Schoups en Vrints de oud-strijders bestuderen als een sociale beweging. Ze tonen hoe die getuigde van een volkse, democratische vitaliteit om vanuit de oorlogservaring mee vorm te geven aan een beter vaderland, aan een rechtvaardigere samenleving.

De toegang is gratis, maar graag inschrijven via: evenementen@amsab.be

Amsab-ISG, Bagattenstraat 174, 9000 Gent

Het boek is die avond ook te koop.

Donderdagavond 31 januari om 20u. in het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Bagattenstraat 174, Gent

Oudere berichten

Meer berichten