SLIMME LEZERS KIEZEN VOOR DE ONAFHANKELIJKE BOEKHANDEL EN ZE HEBBEN DAAR GOEDE REDENEN VOOR

14/10/2016 - de groene waterman : Battle of books #2: wiens terreur?

Een gespreksavond met Chams Eddine Zaougui, Ludo De Brabander, Brecht De Smet en Brigitte Herremans (o.v.)

Na de val van de muur toverde Washington een nieuwe favoriete schurk tevoorschijn om de VS-burger de stuipen op het lijf te jagen: de moslimterrorist. De constructie van dat vijandsbeeld werkte als een zelfvervullende profetie de opkomst van ISIS in de hand.
Een accurate analyse van de postkoloniale periode waarin het Midden-Oosten zich vandaag bevindt, vereist echter dat we verder kijken dan het louter culturele conflict dat sommige opiniemakers ervan willen maken en dat we daarentegen aandacht hebben voor de politieke en economische realiteit. Maar ook dat verhaal laat zich niet reduceren tot louter de strijd om olie en gas of het draaiende houden van onze wapenindustrie. Ook andere aspecten verdienen onze aandacht. 
In hoeverre zorgde de invoering van de vrije markt en een neoliberaal agenda in het Midden-Oosten bijvoorbeeld zelf voor ontwrichting, resulterend in volksopstanden? Wat is de rol van autoritaire regimes, die zich nog weinig bekommeren om het leed van de gewone mens in de straat? Welke rol spelen ‘onze’ bondgenoten Qatar en Saoedi-Arabië? Jaagde ook de klimaatopwarming de laatste jaren niet het sociale temperatuur omhoog?

Tijdens onze tweede Battle of Books op vrijdag 14 oktober legt onze interviewer Mohamed El Khalfioui deze stellingen voor aan activist Ludo De Brabander, academicus Brecht De Smet, journalist Chams Eddine Zaougui en Brigitte Herremans (o.v.), beleidsmedewerker bij Broederlijk Delen,  die alle vier recent een boek over de oorlogen in het Midden-Oosten schreven. Waar liggen volgens hen de oorzaken van deze wereldbrand en wat zijn de alternatieven?

Battle of books wil als debatformat een alternatief zijn voor de arena van de media. In plaats van een retorisch steekspel tussen uiterste stemmen, werken we aan een opbouwende dialoog. We opteren voor een ideeënstrijd, geen strijd tussen personen.
 

Afspraak : Vrijdag 14 oktober om 20u. bij De Groene Waterman, Wolstraat 7, Antwerpen
Toegang €5 - graag een seintje als u komt groenewaterman@groenewaterman.be

Oudere berichten

Meer berichten