SLIMME LEZERS KIEZEN VOOR DE ONAFHANKELIJKE BOEKHANDEL EN ZE HEBBEN DAAR GOEDE REDENEN VOOR

22/09/2018 - De Groene Waterman : Boekvoorstelling: De dood van Eurydice - Matthias Bunneghem

Matthias Bunneghem is doctor in de sociologie. De dood van Eurydice is de neerslag van zijn doctoraatsonderzoek. In zijn cultuurkritische onderzoek verbindt hij steevast klassieke en hedendaagse sociologische theorieën met een specifieke aandacht voor het intellectuele, sociale en artistieke leven in het Duitstalige Europa vanaf de late 19e eeuw. Hij is onder andere fellow aan de Universiteit Antwerpen, onderwijsbeleidsondersteuner aan de KU Leuven en hoofdredacteur van Sociologos (Tijdschrift voor Sociologie).

Zowat een decennium eigenzinnig onderzoek naar (grond)stemmingen in het maatschappij- en cultuurkritische werk van 20-eeuwse denkers in het Duitse taalgebied, zoals in het bijzonder Georg Simmel, Arnold Gehlen en Theodor Wiesengrund-Adorno heeft in en door dit boek een vaste vorm gekregen.

Hoewel in het geheel niet opgevat als een pamflet of strijdschrift, betracht het boek wel een allerminst vanzelfsprekende hereniging van (academische) cultuursociologie en (essayistische) cultuurkritiek. Dat streven maakt het tot een bijwijlen tamelijk gewaagd geschrift, dat er niet voor terugdeinst wetenschappelijke conventies op de proef te stellen en onzekere alternatieven te verkennen. 

Gecomponeerd in de grensgebieden van sociologie, wijsbegeerte en literatuur, hoopt de auteur er echter bovenal in geslaagd te zijn een leesbaar en lezenswaardig document te hebben gecreëerd, dat de lezer aanzet tot een meevoelende lectuur en fundamentele reflecties over ‘cultuur’ als een bedreigde, maar onontbeerlijke uiting van humaniteit.

De meerstemmigheid die in het boek wordt geëvoceerd, zullen we ook tijdens de boekvoorstelling trachten op te wekken. Het gesproken woord in dialoogvorm zal daarbij de bovenhand voeren, versterkt met enkele muzikale accenten.

Afspraak : Zaterdag 22 september om 14u. bij De Groene Waterman, Wolstraat 7, Antwerpen, 03/232.93.94

Oudere berichten

Meer berichten