SLIMME LEZERS KIEZEN VOOR DE ONAFHANKELIJKE BOEKHANDEL EN ZE HEBBEN DAAR GOEDE REDENEN VOOR

20/01/2018 - De Groene Waterman : Boekvoorstelling Zelfloos van Marc De Kesel

De mystieke afgrond van het moderne Ik.
Essays over Mystiek

Inleidende beschouwingen worden gegeven door

- Walter Van Herck, prof. Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen
- Veerle Fraeters, directeur van het Ruusbroecgenootschap
- Ben Schomakers, auteur die publiceerde over Pseudo-Dyonysius de Areopagiet, Aristoteles en Hölderlin.

Marc De Kesel geeft een korte lezing over de verbindende thema’s van zijn boek.

Over Zelfloos:

Zelfloos is een gevarieerde bundel essays over mystiek in deze tijd van de hand van de filosoof Marc De Kesel. Het grootste obstakel op het pad van de mysticus is het eigen Ik. Hij moet leeg worden van zichzelf. Maar wie, tenzij een sterk Zelf, kan zoiets aan? In spiritualiteit en mystiek zoeken velen vandaag een tegenwicht tegen de sterke nadruk op het Zelf die de moderniteit van ons eist. Maar is onze fascinatie voor zelfloosheid geen list om dat Zelf van ons nog sterker te maken? Marc De Kesel onderzoekt enkele donkere kamers van de mystieke traditie om hieromtrent opheldering te krijgen. Met o.a. een essay over de film 'Silence' van Martin Scorsese. Een boek voor zinzoekers die zich willen bevrijden uit conceptuele kaders en starre dogma's.

Praktisch
Toegang is gratis en iedereen is welkom. Graag een seintje indien u komt op groenewaterman@groenewaterman.be.

Afspraak : Zaterdag 20 januari om 14u. bij bij De Groene Waterman, Wolstraat 7, Antwerpen, 03/232.93.94

Oudere berichten

Meer berichten