SLIMME LEZERS KIEZEN VOOR DE ONAFHANKELIJKE BOEKHANDEL EN ZE HEBBEN DAAR GOEDE REDENEN VOOR

24/11/2016 - De Groene Waterman : De stilte en het onuitsprekelijke van Antoon Van den Braembussche

In deze hectische tijden is er nauwelijks tijd voor zingeving en verdieping. We zijn allen, of we nu gelovig of ongelovig zijn, aan herbronning toe, aan wat Henri Bergson zo treffend noemde “een supplement van de ziel”. Het recente verlangen naar meditatie, stiltegebieden, retraites enzovoort verraadt een toenemende behoefte naar stilte en het onuitsprekelijke.

In dit boek wordt deze thematiek belicht via twee delen. In het eerste deel staan de beeldcultuur en de kunst centraal. Wat is de werking van gruwelijke beelden in termen van trauma? Hoe komt het dat alomtegenwoordige beelden uit de populaire beeldcultuur, zoals de foto van Bibi Aisha, toch nog een stille kracht behouden? Dit beeld communiceert niet enkel een inhoud, maar belichaamt zelf het sublieme, het onuitsprekelijke. Ook in de actuele sacrale ruimte, zoals Memento van Wesley Meuris, is er dankzij de wisselwerking van licht en schaduw nog steeds een contact met het onzichtbare mogelijk. In muziek tenslotte leidt de wederzijdse doordringing met stilte tot een evocatie van het onuitsprekelijke, zoals dit onder meer in het werk Arvo Pärt het geval is.

In het tweede deel staat de mystieke ervaring centraal, zowel in Oost en West, wat uiteindelijk leidt tot een vergelijking tussen de Japanse zenmeester Dôgen en Meister Eckhart. Hier komen tal van variaties van het onuitsprekelijke aan de orde, zoals zelfontlediging, niet-weten, de grondeloze kern van alles, het niet-zelf, niet-streven en onthechting, gelatenheid en tenslotte steeds opnieuw de non-dualiteit.

In het middendeel figureren twee intermezzi waarin op een meer poëtische en literaire wijze verbanden worden gelegd tussen deel 1 en deel 2 alsmede met aanverwante thema’s.

De overkoepelende these is dat er een affiniteit is tussen de ervaring van het sublieme in de kunst en de mystieke ervaring zelf, waarin afgrond en bevrijding, het zichtbare en het onzichtbare een onverwacht huwelijk aangaan.

Het boek, met name het tweede deel, kan als een bijdrage worden beschouwd een de comparatieve filosofie en de interreligieuze dialoog.

 

Antoon Van den BraembusscheDE AUTEUR.

Prof. Dr. Em. Antoon Van den Braembussche doceerde een drietal decennia kunstfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en op deeltijdse basis sinds 1995 kunstkritiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn meest bekende boek is Denken over kunst (Coutinho, 4de druk, 2007) dat nog steeds als een standaardwerk wordt beschouwd. Hij publiceerde ook een zestal dichtbundels.

PROGRAMMA (20.00-21.15)

Welkomstwoord door Robrecht Vanderbeeken, die de avond in goede banen leidt. Woordje van Thomas Blommaert (EPO), inleiding op het boek door de auteur (20’), Bieke Versloot (Veldwerk Rotterdam) leest voor uit intermezzo 1 en 2 (10), kritische bedenkingen bij deel 1 (Dr. Frank Maet, KASK) (15’) en kritische bedenkingen bij deel 2 en het gehele project (Marc De Kesel) (15’) Vragen uit het publiek.

Exemplaren (eventueel gesigneerd) van het boek kunnen ter plaatse worden gekocht

 

i.s.m. uitgeverij Epo. , graag een seintje als u komt via groenewaterman@groenewaterman.be of tel. 03/232.93.94.

Afspraak : Donderdag 24 november om 20u. bij De Groene Waterman, Wolstraat 7,  Antwerpen

Oudere berichten

Meer berichten