SLIMME LEZERS KIEZEN VOOR DE ONAFHANKELIJKE BOEKHANDEL EN ZE HEBBEN DAAR GOEDE REDENEN VOOR

29/09/2016 - Wally: RIK PINXTEN - DE EEUW VAN ONZE KINDEREN

Rik Pinxten is emeritus gewoon hoogleraar in de antropologie en de studie van religies aan de Universiteit Gent. Hij publiceerde onder andere De strepen van de zebra (2007), Kleine revoluties. Of willen we de barbarij? (2013) en Schoon protest. Want er is wel een alternatief. (2014). Bij uitgeverij Epo verscheen zopas zijn nieuwste boek.

DE EEUW VAN ONZE KINDEREN

?De auteur gebruikt zichzelf als ingangspoort tot een universeel verhaal: dat van de grote verschuivingen van onze naoorlogse geschiedenis, een geschiedenis waarmee zijn leven tot nu toe grotendeels samenvalt. Pinxten reflecteert in zijn nieuwe boek over de economische ontwikkeling van Vlaanderen, het ontstaan van ons seculier wereldbeeld, de verschuiving van informatie naar kennis, het primaat van het neoliberalisme, de revival van xenofobie en nationalisme en de segmentering van samenleving en individu. Een filosofisch boek, maar ook een parabel over het leven van en in de westerse cultuur.

“Mijn boek is een uitnodiging tot zelfkritiek en open discussie.” Rik Pinxten

Op de avond van de boekpresentatie gaat Rik Pinxten in gesprek met historica Gita Deneckere (UGent) en Barbara De Beurme (CEO van de Belgische verzekeringsmaatschappij Private Insurer).Frank Stappaerts (Humanistisch Verbond) modereert het gesprek.

We hopen u te mogen verwelkomen
op donderdag 29 september 2016 om 19u
Zebrastraat
Zaal Ned Kahn
Zebrastraat 32, 9000 Gent

De toegang is gratis.

Alle info: www.epo.bewww.zebrastraat.be, Boekhandel Walry

Oudere berichten

Meer berichten