SLIMME LEZERS KIEZEN VOOR DE ONAFHANKELIJKE BOEKHANDEL EN ZE HEBBEN DAAR GOEDE REDENEN VOOR

30/09/2016 - Zondvloed mechelen : DENKDAGEN: Hannah Arendt

Print E-mail

Arendt wbst

Prijzen zijn weergegeven bij elke activiteit.
COMBITICKET: 21€

Inschrijving via bestelling@dezondvloed.be

Over de gastsprekers:

Dirk De Schutter (°Aalst, 1954) studeerde literatuurwetenschappen en filosofie aan de KULeuven en aan de Georgetown University in Washington D.C. Promoveerde in 1986 tot doctor in de filosofie met een proefschrift over Martin Heidegger. Tot zijn emeritaat, 1 oktober 2015, was hij als hoogleraar verbonden aan de KU Leuven (Campus Brussel) en de Universiteit Antwerpen. Hij publiceert regelmatig over negentiende en twintigste eeuwse filosofie en literatuur.Studiedomeinen: geschiedenis van de metafysica, cultuurfilosofie, politieke theorie, antropologie, kunstfilosofie, en filosofie van de literatuur.

Remi Peeters (°1948) was tot 2008 docent filosofie en ethiek aan de Hogeschool-Universiteit Brussel

Peter Venmans (°Oostende, 1963), is hispanist en filosoof. Hij woont in Leuven waar hij Spaanse les geeft in het volwassenenonderwijs. Tevens legt hij zich toe op het schrijven van filosofische boeken: De ontdekking van de wereld. Over Hannah Arendt (2005), Over de zin van nut (2008), Het derde deel van de ziel. Over thymos (2011) en recent Amor Mundi. Hoe komen we tot een betekenisvolle relatie met de ander? (2016, uitgeverij Atlas Contact).

Toelichting

Broodje Arendt
Ann Meskens leest voor uit het boek 'Hannah Arendt, politiek denker' van Dirk De Schutter en Remi Peeters.
Intussen geniet u van een broodmaaltijd met een koffie, thee of fris.

Inleiding op Hannah Arendt
Peter Venmans vertelt op een zeer toegankelijke manier over Hannah Arendt. 
De vrouw, de filosofe. Haar werk, haar leven.

Amor Mundi
Tijdens een boekbespreking praat auteur Peter Venmans met lezers over zijn laatste boek 'Amor Mundi' en meer specifiek hoofdstuk 10.
Het boek wordt dus best vooraf aan de bespreking gelezen.
Over 'Amor Mundi': 'We leven in een tijd waarin ons persoonlijk geluk centraal staat. We doen er alles aan om ons goed te voelen en ons te ontplooien en worden daarin gestimuleerd door een heuse geluksindustrie. MaarMaar al die aandacht voor het individu gaat ten koste van de aandacht voor de wereld om ons heen. Langzamerhand hebben we de grenzen van het individuele geluksdenken bereikt. De tijd lijkt rijp voor meer 'amor mundi', liefde voor de wereld, zoals filosofe Hannah Arendt het ooit noemde. Maar wat is dat dan? Hoe verhouden wij ons tot de wereld? Kunnen wij van de wereld houden zonder ons individuele geluk daarvoor op te geven? In dit prikkelende filosofische essay verkent Peter Venmans de mogelijkheden.

Bezoek Kazerne Dossin
Een uniek bezoek aan de Kazerne Dossin. Dirk De Schutter vertaalde, samen met Remi Peeters, haar werk 'Totalitarisme'. Op basis van dit werk geeft hij eerst een inleiding en loopt daarna mee door de tentoonstelling. Hij geeft daarbij toelichting vanuit het standpunt van Hannah Arendt. Ook 'Eichman in Jeruzalem' krijgt hier een plek.

Vita Activa
Remi Peeters baseert zich voor zijn lezing op het werk 'Vita Activa'. Hij geeft op die manier een beeld van de optimistische Arendt, die met haar begrip 'nataliteit' vrijwel alleen staat in de geschiedenis van de wijsbegeerte.

Hannah Arendt (film)
Hannah Arendt (Barbara Sukowa) vlucht in 1933 voor de nazi’s. Via Frankrijk komt ze in 1941 terecht in de VS. Ze gaat werken als journalist en docent. In 1951 verkrijgt zij het Amerikaanse staatsburgerschap. Als Israël de beruchte nazi Adolf Eichmann oppakt en gaat berechten, wordt zij door The New Yorker gevraagd om het proces in Jeruzalem te verslaan. De resultaten van haar bevindingen vat zij samen in het boek ‘Eichmann In Jeruzalem - De banaliteit van het kwaad’. Ze maakt daarmee een enorme controverse los.
De film wordt vooraf toegelicht door Dirk De Schutter.

Praatcafé
Elke eerste zondag van de maand is er in de koffiebar van De Zondvloed mogelijkheid om over filosofie te praten. Alles kan aan bod komen, maar vanuit de DENKDAGEN zal het voornamelijk over het werk van 'Hannah Arendt' gaan. Dit praatcafé is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in filosofie. Op een toegankelijke manier worden thema's besproken.

 

Boekhandel De Zondvloed, Onze Lieve Vrouwstraat 70, Mechelen, 015 64 03 79

Oudere berichten

Meer berichten