SLIMME LEZERS KIEZEN VOOR DE ONAFHANKELIJKE BOEKHANDEL EN ZE HEBBEN DAAR GOEDE REDENEN VOOR

Confituurtip - 16 september 2016

Zo nu en dan  vragen we Confituurboekhandelaars om enkele boeken te kiezen die ze graag even in de schijnwerpers stellen. Zij kiezen hun ingrediënten, wij gooien ze in de pot en maken er de "Smaak van Confituur" van: uw recept voor de boeken die u niet mag missen.

 

Wat het hart kan horen

Een prachtig verhaal over liefde, verlangen en zorg dragen voor elkaar. Het verhaal wordt ongelofelijk mooi verwoord door een verhalenverteller…  De dochter van het hoofdpersonage leert op die manier de jeugd van haar vader kennen en begrijpen.

Koen - De Brugse Boekhandel 

De 9 dagen van Rabbit Hayer

Rabbit, 44 jaar komt na het uitzaaien van haar borstkanker terecht op de palliatieve afdeling. De lezer volgt het onvermijdelijke sterfproces vanuit het oogpunt van haar chaotische maar onvergetelijke familie. De moeder-dochter relatie raakt je recht in het hart. We keren in het boek geregeld terug naar het verleden, toen de kinderen uit het gezin nog tieners waren en naar Rabbits grote liefde. De brok in je keel wordt geregeld afgewisseld met een lachbui (de auteur McPartlin is ook stand-up comedian).

Alle ingrediënten in dit boek zijn perfect gedoseerd. Een boek dat je iedereen in de handen wilt duwen ‘lees het!’!:)

Elke - De Brugse Boekhandel

Begrijpend lezen

Een recensie

Opgave 1: kies het juiste antwoord 

1) Na verschijning van het boek

a) begonnen we meteen te lezen
b) sukkelde het in de hoek van onze boekenkast onder het stof
c) bleef het in onze gedachten hangen en begonnen we er uiteindelijk na 2 weken in te lezen
d) bleek het ideaal om onder de poot van een wankele tafel te steken

2) Toen we begonnen met lezen

a) waren we meteen enthousiast
b) moesten we regelmatig lachen
c) raakten we gebiologeerd 
d) ontdekten we schrijnende verhalen met humor in een unieke stijl
e) meerdere antwoorden zijn juist

3) Begrijpend lezen is een uniek boek 

a) omwille van de opbouw als een examen met meerkeuzevragen
b) omwille van de unieke combinatie van humor & scherpe maatschappijkritiek
c) omdat het met weinig woorden en op slechts 100 blz veel vertelt
d) omdat de lezer zelf zijn rol moet opeisen
e) meerdere antwoorden zijn mogelijk

Opgave 2: vul aan

1) Door voor deze unieke vorm te kiezen, maakt Alejandro Zambra van 'Begrijpen lezen' een ___________ boek 

a) moeilijk
b) aangrijpend én humoristisch
c) belachelijk
d) telefoon-

2) Voor de lezer is 'Begrijpend lezen' een _______________ leeservaring

a) vervelende
b) moeizame en stugge
c) vlotte, originele en verrassende

3) Alejandro Zambra toon met 'Begrijpend lezen' aan dat hij een ___________________ schrijver is.

a) arrogant & boertig
b) toonaangevend & verfrissend
c) frisgewassen & geschoren


Opgave 3: welke stelling hoort niet thuis in het rijtje

a) Met 'Begrijpend lezen' bevestigt Alejandro Zambra dat hij een te volgen auteur is, die -wars van conventies en zonder te forceren – een unieke en originele bijdrage levert aan het literaire landschap. 
b) Het boek leest als een trein en brengt de lezer regelmatig aan het lachen. Het is net door die humor dat Zambra er in slaagt een verteerbaar boek te schrijven over het moeilijke leven in een dictatuur. Zonder geweeklaag of overdreven dramatiek, voel je de constant aanwezige druk van de samenleving waarin Zambra opgroeide.
c) Het is voor de lezer een erg aangename ontdekking hoe je aan de hand van meerkeuzevragen een volledig verhaal kan construeren. Hoewel de informatie (vooral in het eerste deel van het boek) eigenlijk behoorlijk karig is, voel je perfect waar het zwaartepunt ligt en wat de auteur je wil vertellen.
d) Begrijpend lezen is alweer een mooi uitgegeven en verzorgde titel van uitgeverij Karaat. De uitgeverij heeft naast Zambra ook de fantastische Valeria Luiselli in haar rangen en houdt zo de vinger aan de Zuid-Amerikaanse literaire pols. 

Opgave 4: kies het juiste antwoord

1) Begrijpend lezen van Alejandro Zambra is

a) een niemendalletje
b) een absolute leestip
c) papierverspilling

2) Deze recensie was

a) een dappere poging
b) leuk, zonder meer
c) fantastisch
d) zonde van de tijd


Antwoorden (met verbetersleutel)

Opgave 1
1)c
2)e
3)e

Opgave 2
1)b
2)c
3)b
Opgave 3
d
Opgave 4
1)b

Gert De Bie - Het Voorwoord

Hoogmoed

Hoogmoed ( Uitgeverij Van Oorschot )  van Richard Hemker is een boek van een uitzonderlijk intellectueel en spiritueel niveau.

Dit is een ijzersterke filosofische en psychologische roman waarin de essentie boven komt drijven door een weldoordacht en heerlijk taalgebruik. .

Hoogmoed is een magnifiek geschreven boek om traag en bedachtzaam te lezen en dat je nog dagen zal achtervolgen.

Gert Brouns - Limerick

De stenen die de huizen bouwen

Tempest is een Londonse rapster en slam poet en zo leest ook deze roman als een trein op kruissnelheid. Haar zinsbouw wordt vooruit gestuwd door herhalende klanken en zelfs rijm. Als geëngageerde dichter schrijft ze over de vertwijfeling bij de Britse jeugd en de grote moeite die ze moet doen om haar plaats in de maatschappij te verwerven.

Thomas Barbier - De Reyghere

Nulpunt

Elke generatie heeft zijn grote, visionaire roman. Zo wisten Orwell en Huxley de scheidingslijn tussen de roman en science-fiction gedeeltelijk uit. Anno 2016 plaatst Don Delillo zich moeiteloos in dat rijtje. In Nulpunt onderzoekt hij de waarde van een leven en onze band met de dood, maar ook wat de implicaties zijn van de mógelijkheid van sterven. Een boek om traag te lezen en te laten bezinken, eentje die ook perspectieven biedt in het actuele debat over bvb. ouderenzorg. Delillo zal ongetwijfeld de test des tijds doorstaan.

Thomas Barbier - De Reyghere

Het uur van de vlinder

Soms komt er geheel onverwacht en bijna uit het niets een parel voorbij. Zo'n parel van een vertelling is Het Uur Van de Vlinder. Onweerstaanbaar, schrijnend, pakkend en meedogenloos mooi geschreven. En bovendien nog eens heel fraai uitgegeven! LEZEN dit boek!!!

Gert Brouns - Boekhandel Limerick